GETUIENIS

Gert Roberts: 082 879 8883

Hier by Die Gemeente met Oop Deure glo ons elke lidmaat is ’n gestuurde!  Elkeen van ons het ’n verantwoordelikheid om “kerk” te wees, die evangelie te verkondig en dissipels te maak daar waar ons elke dag beweeg. Ons is ook op verskillende manier betrokke by plaaslike, nasionale en internasionale getuienis.   Joh 20:21 “Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle.”

PLAASLIK

Plaaslik geskied ons getuieniswerk buite ons gemeente hoofsaaklik deur Jesus-in-Aksie en Lasarus Sopkombuis en ons is ook betrokke by organisasies soos bv Shiloh Synergy en Badisa Trio.

Jesus in Aksie en Lasarus Sopkombuis

Jesus-in-Aksie is ‘n Christelike beweging wat Jesus se hande in behoeftige gemeenskappe wil wees. Die Lasarus Kerk en sopkombuis by Brackenfell stasie vorm deel hiervan .

Shiloh Synergy

Shiloh Synergy doen Christelike opheffingswerk in minderbevoorregte gemeenskappe. Deur geestelike, intellektuele en sosiale ontwikkeling is hulle doel om alle mense hulle volle potensiaal te laat bereik en bewus te wees van hulle waarde as kinders van God.

Badisa Trio

Badisa is die voertuig deur wie die NG en VG kerk se barmhartigheidsdienste werk. Badisa Trio is Kinderbeskermingseenhede in Durbanville, Bellville, Brackenfell, Kraaifontein en Scotsdene.

NASIONAAL

Nasionaal ondersteun ons ook sendingwerk

Lesotho

Mariëtte Snyman en haar kinders is in Ladybrand. Hulle is betrokke by sendingwerk in Lesotho en ook op die plaas waar hulle woon.

INTERNASIONAAL

Internasionaal is Heidekoppie betrokke in die DRC, Thailand en Madagaskar.

Jy kan betrokke raak deur finansiële ondersteuning of deur gebed.

DRC

Joseph en Sylvie Kabuya en hul kinders in die DRC

Thailand

Danie en Marina Krynauw in Thailand

Madagaskar

Nic en Tina Strydom in Madagaskar.