TWEENS

Al die Graad 1 – 6 maats kom Sondae 08:30 bymekaar vir hul eie erediens waar hulle speel, aanbid, aktiwiteite doen en op “fun” maniere leer om dissipels van Jesus te wees. Die diens vind gelyktydig met die kontemporêre erediens plaas. 

Junior Kinderkerk: Graad 1 – 3

Senior Kinderkerk: Graad 4 – 6

Kinderbedieningstye is gedurende die skoolkwartaal vanaf 08:30 totdat die erediens verdaag. Die kleingroepleiers is reeds vanaf 08:15 teenwoordig en kinders is welkom om dan reeds aan te sluit.

Junior Kinderkerk:  MP Botes 082491 7819
Senior Kinderkerk: Adam Barker 074 172 9187