ONDERLINGE SORG

Kerkkantoor 021 981 2690

HUISE-OP-DIE-ROTS

Huise op die Rots is Heidekoppie se familiebediening. Ons doel is om ouers te ondersteun en te begelei in ons heel belangrikste taak – die oordrag van geloof na ons kinders. Gesonde en gelukkige gesinne beteken ‘n gesonde en gelukkige gemeenskap. Kom met jou gawes en word deel van hierdie wonderlike bediening.

RACHAM

Omgee met Deernis. Liefde met Deernis. Racham verskaf voedselhulp aan gesinne in nood in ons gemeente en gemeenskap. Ons help ook met ander behoeftes soos bv. klere en skoolskoene en skryfbehoeftes. Tweedehandse klere word ingesamel en versprei aan persone in nood, aan organisasies wat hulp benodig en word ook verkoop om hulp te kan verleen. Daar word ook gereeld projekte aangepak om organisasies in die omgewing te help. Ons nooi jou om deel te word van hierdie bediening waar jy kans kry om Jesus se hande en voete hier in ons gemeenskap te kan wees.

SENIORS

Die Seniors by Heidekoppie is ‘n kosbare deel van ons gemeente. Die bediening vir Senior Lidmate is ‘n bediening aan en deur senior volwassenes. Die Bediening wil senior lidmate begelei tot volwaardige dissipels van Jesus en hulle potensiaal vir die Koninkryk van God ontsluit. Dit behels die mobilisering van seniors tot opbou van die gemeente en uitbreiding van die Koninkryk van God. Van die aktiwiteite wat deur seniors gereël word, sluit in besoeke, ‘n maandelikse Silwerjare byeenkoms, bybelstudie en strekoefeninge.

SIEKTE - EN BERADING

Wie weet in watter stadium van moedeloosheid die eenvoudigste gebaar van liefde 'n persoon mag aanraak en hom/haar laat terugdraai na die Lig.
Het jy die gawe om ander te bemoedig, 'n hart vir die sieke?
Het jy self al 'n pad gestap en die Lig gesien? Kom raak deel van hierdie bediening en bemoedig ook ander om die Lig te sien.

Kerkkantoor 021 981 2690

NUWE INTREKKERS

Kerk is nie net ‘n geleentheid om by te woon nie, dit is ook ‘n plek om te behoort. Die Here het elkeen van ons geseën met wonderlike gawes, kom gebruik jou gawes en help ons om nuwelinge te laat deel voel van die Heidekoppie familie.

JEUG

Ons jeug - ons toekoms.
Voorskool
Gr 1 - 3
Gr 4 - 6
Gr 7 - 11