HEIDEKOPPIE

Ons is ‘n missionêre geloofsgemeenskap

Sedert die stigting op 7 Oktober 1981 leef ons met die oop deur belofte van Openbaring 3:8 in ons harte. “Ek weet alles wat julle doen. Kyk, Ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie.”

As Die Gemeente met Oop Deure wil ons ‘n verwelkomende en liefdevolle omgee gemeenskap wees waar mense wat op weg is op hulle lewensreis, kan tuiskom en saam kan groei en dien in navolging van Jesus.

Om ons opdrag sinvol uit te voer as dissipels van Jesus, verbind ons ons tot ’n leefstyl waarin ons:

  • Ons onderwerp aan God Drie-enig, en ons lewe laat lei deur sy Woord en Gees.
  • Lewe as ‘n oop geloofsfamilie waarin ons omgee vir mekaar en vir die wêreld.
  • Binne verhoudinge mense begelei om dissipels van Jesus te wees.
  • Diensbaar is binne ons gemeenskap en ander gemeenskappe in die wêreld.
  • Ons gawes, soos deur die Heilige Gees gegee, ontdek en tot voordeel van die liggaam van Christus gebruik.
  • Alles biddend, met smeking en danksegging doen.