LOF EN AANBIDDING

OUDIOVISUEEL

Ons werk agter die skerms om die tegniese aspekte van die eredienste vlot te laat verloop. Ons is die span wat die klank, rekenaarprojeksies en lewendige uitsendings (streaming) tydens eredienste hanteer. As jy rekenaar- of klank belangstelling het, kom raak betrokke by hierdie opwindende bediening. Opleiding word verskaf.

MUSIEK

Dit is vir ons ‘n heerlike voorreg om die gemeente te lei in lofprysing en aanbidding tydens eredienste. Die bediening wil die gemeente op ‘n Sondagoggend in die Here se teenwoordigheid inlei, maar ook van diens wees by ander funksies en geleenthede. As die Here jou geseën het met ‘n musiektalent en jy kan sing en/of ‘n musiekinstument bespeel, kom meld asb aan by ons musiekfamilie en deel jou gawe met ander.

EREDIENSWERKERS

Die Eredienswerkers is ‘n dinamiese span wat verantwoordelikheid neem vir die insameling van die dankoffers tydens eredienste op Sondae en ook die uitdeel van die nagmaaltekens. Hulle is ‘n hegte groep wat saamwerk om van die erediens ‘n ware ontmoeting met God te maak.

GASVRYHEID

Die Heidekoppie Gasvryheidsbediening is die glimlag van die gemeente wat almal wil laat welkom voel in die erediens. Hierdie span ontmoet jou by die deur en sorg vir (regte!) koffie na die diens. Hulle is ook verantwoordelik vir tee en koffie by ander geleenthede van die gemeente. Skakel gerus hier in as jy ook wil help om ander welkom te laat voel!

KREATIEWE SPAN

Heidekoppie se opdrag is om mense te begelei om dissipels te wees in die Koninkryk. Die Kreatiewe Bediening wil ander ondersteun in dié opdrag deur ‘n ruimte te skep waar mense nie net hoor nie, maar ook sien. Wanneer mense in die kerkgebou instap, moet die ervaring wees… hier is God teenwoordig. Mense moet instap in ‘n atmosfeer van rustigheid. Hulle moet instap en voel dit is hulle tuiste. Hulle moet instap en sê … “Hier is ek, stuur my.” Ons hulpbronne is beperk, maar ons kreatiwiteit is onbeperk. Kom gebruik ook jou gawe en maak ‘n verskil.

1 Kor 14:25 “… en daar kom ‘n buitestaander binne … kom hy daartoe om op sy knieë te val, God te aanbid en openlik te getuig: “Waarlik, God is hier by julle!”