Tiendes en Bydraes

Maniere om te gee

In 2 Korintiërs 9:7 lees ons: "Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. " Die gesindheid waarmee ons gee, is vir God net so belangrik as dit wat jy in jou hart besluit het om te gee. Jy kan ook van jou tyd gee deur betrokke te raak by een van ons bedieninge.

Vir meer inligting, kontak ons kantoor finansies@heidekoppie.com

Kerkkantoor: 021 981 2690

KONTANT

Bydraes kan Sondae in die offergawe sakkie geplaas word of by die kerkkantoor gedurende die week inbetaal word.

DEBIETORDER

Kontak Erika per epos by finansies@heidekoppie.com of laai die debietordervorm hier af.

ELEKTRONIESE OORPLASING

NG Kerk Heidekoppie
ABSA Brackenfell
Tjekrekening: 145 058 0674
Takkode: 632005

SNAPSCAN

Jy kan ook jou bydraes maak met jou selfoon ... veilig, vinnig en gerieflik. Laai die SnapScan App hiervoor af.