ONS LERAARS

083 504 2613

ONS SPAN IN DIE KANTOOR

Die lidmate van Die Gemeente met Oop Deure wil mekaar graag onderling versorg, geestelik groei en ook dissipels maak in God se koninkryk. Hiervoor is ‘n ondersteuning-, kommunikasie- en toerustingsrtuktuur nodig in die vorm van leraars, personeel en kerkkantoor.

Johanna Muller

Koster
076 628 0006

Suzette Maree

Ontvangs

Jackie de Klerk

Administrasie

Erika Joubert

Finansies

Janet Davids

Kosterhulp

Gert Visser

Orrelis
072 256 0390

KERKKANTOOR: 021 981 2690