KOMMISSIES

Pieter Arangie
082 318 5061

ADMINISTRASIE

Die Bediening is verantwoordelik vir die gladde werking van die kerkkantoor en ook die toerusting in die kantoor, vir diensverhoudinge (kontrakte, verlof, aanstellings, werksure ens), verhuring van die lokale en kommunikasie (sosiale media, e-pos, kalender, webtuiste ens). Ons glo die Here het ons in Brackenfell geplaas vir ‘n rede en streef daarna om hier ‘n verskil te maak deur die beskikbaarstelling van ons terrein en lokale en ook deur die Woord aan die gemeenskap uit te dra.

Stoffel Arangie 082 559 1212
Amanda Hatting 076 545 6488

FINANSIES

Die Here verwag van ons om goeie rentmeesters te wees. By Heidekoppie is dit vir ons baie belangrik om te luister na die Stem van die Here en verantwoordelik om te gaan met die kerk se finansies. As finansies jou passie is, verwelkom ons jou om saam met ons om te sien na Heidekoppie se finansies.

EIENDOMME

Die Eiendomsbediening is verantwoordelik vir die gemeente-eiendom. Dit is ons voorreg om op ‘n tasbare manier diensbaar te wees en God se koninkryk uit te bou. Ons werk graag agter die skerms en glo dat ons ‘n sigbare verskil maak in die gemeenskap en in die toekoms van elke persoon wat deur Die Gemeente met Oop Deure bedien word. Ons werk saam met byna elke ander bediening om seker te maak dat die kerk se terrein en lokale nie net op Sondae nie, maar elke ander dag ook optimaal benut word. Daar word gereelde onderhoudstake aangepak en van tyd tot tyd is daar ook groot projekte wat bestuur moet word.