Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Kerkkantoor

H/v Protea- en Stasieweg
Proteahoogte
Brackenfell
7560

021 981 2690
086 552 1846

Kantoorure:
Maandag – Vrydag
09:00 – 12:00

Ontvangs:
Suzette Maree

Administrasie:
Jackie de Klerk

Finansies:
Michelle Abrahams

Leraars

Ds. Anton Roux
083 504 2613
021 981 1353

Ds. Willie Viljoen
082 853 5652

Jeugwerker

Adam Barker
074 172 9187

Ander

Voorsitter van Bestuursraad (waarnemend):
Quinton Bosch
074 123 8425

Koster:
Johanna Muller
021 981 5109
076 628 0006

Orrelis:
Gert Visser
021 976 7238
072 256 0393

Audiovisueel:
Thinus Fourie
021 982 6495
083 755 8519

Bankbesonderhede:
NG Kerk Heidekoppie
ABSA Brackenfell
Tjekrek nr. 145 058 0674
Takkode 632005