Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Miemie Crosbie
082 926 8443

Ongeag hoe jou familie of gesin saamgestel is, wil hierdie familiebediening 'n reismaat op jou geestelike pad wees.

Ouers - laat ons jou begelei in die geestelike opvoeding van jou kind.
Huweliksmaats – kom ons werk saam aan die driedubbele tou wat nie maklik breek nie.
Oupas en Oumas – watter rol kan julle speel?

Kontak ons gerus.

Doop Handleiding.