Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

'n Kontemporêre byeenkoms Sondagaande met die doel om vir ons tieners:

 • 'n unieke ervaring te gee van kerk in die taal en medium van die jongmens.
 • met die nodige kennis toe te rus aangaande God en Sy Woord.
 • uit te daag om "commitments" vir Christus en Sy kerk te maak - en daarvolgens te lewe.
 • 'n WOW-ervaring te gee om in 'n veilige “space” saam met ander tieners bymekaar te kom en verhoudings te bou.

Program:

 • 17:30 – 18:30: Lof en Aanbidding ("Praise & Worship") in die hoof-ouditorium. Verdeel daarna in drie ouderdomsgroepe:
  Space-X (Gr 7 - 8)
  Space Rangers (Gr 9 - 10)
  Apollo 11 (Gr 11)
  By elkeen van die drie ouderdomsgroepe is daar eers 'n grootgroep-aanbieding (erediens) en daarna word daar in kleingroepe verdeel.
   
 • 18:30 – 19:00: Kuier in voorportaal van die saal (@Space)

Real Lewe Kursusmeteriaal - © Bybel-Media (BM)

VoogleraarDs. Anton Roux (021 981 1353 / )
Algemene koördineerder Adam Barker (074 172 9187 / )
AdminElizma Joubert (083 357 4828 / )
Space-X (GR 7 - 8)
Space Rangers (Gr 9 - 10)
Apollo 11 (Finalejaars - Gr 11)André Breytenbach (072 374 1307 / )

Aanteken