Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Ons het 'n verskeidenheid lokale en bykomstighede beskikbaar vir verhuring.

Verhuring geskied streng volgens die Bepalings en Voorwaardes van Die Gemeente met Oop Deure soos in die aansoekvorm vervat.

Kontak die kerkkantoor weeksdae tussen 09:00 en 12:00 vir meer inligting (021 981 2690 / )

Aansoekvorm