Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Die Bestuursraad staan aan die hoof van die onderskeie bedieninge in die gemeente.

Voorsitter

 • Quinton Bosch (074 123 8425 / )

Onder-voorsitter

 • Heinrich Vosloo (082 540 5555 / )

Leraars

 • Ds Anton Roux (083 504 2613 / )
 • Ds Franz Burger (060 360 5305 / )

Jeugwerker

 • Adam Barker (074 172 9187 / )

Bedieningsraad - Kommissies

Bestuursraadslede:
 • Pieter Arangie (082 318 5061 / )
 • Etienne Moolman (083 257 6069 / )
Bedieningsleiers:
 • Admin - Edward Crosbie (072 213 7016 / )
 • Finansies - Pieter Arangie (082 318 5061 / )
 • Eiendomme - Etienne Moolman (083 257 6069 / )

Bedieningsraad - Getuienis

Bestuursraadslid:
 • vakant
Bedieningsleiers:
 • Getuienis algemeen - vakant
 • Gebed - Pieter Gouws (083 276 9267 / )

Bedieningsraad - Onderlinge Sorg

Bestuursraadslid:
 • Lucindia Coetzee (078 110 7198 / )
Bedieningsleiers:
 • Senior Lidmate - vakant
 • Sieke- en Berading - vakant
 • Nuwe Intrekkers - Marie van Dyk (073 017 8998 / )
 • Jeug - Michelle Pio (082 953 6280 / )
 • Huise-op-die-Rots - Miemie Crosbie (082 926 8443 / )
 • Racham - Lucindia Coetzee (078 110 7198 / )

Bedieningsraad - Lof & Aanbidding

Bestuursraadslede:
 • Ettienne van Zyl (076 510 8700 / )
 • Carol Gaven (082 623 1849 / )
Bedieningsleiers:
 • Oudiovisueel - Thinus Fourie (083 755 8519 / )
 • Musiek - Marlze Gerber (083 958 3181 / )
 • Eredenswerkers - Kleintjie du Plessis (082 772 4585 / )
 • Gasvryheid - Carol Gaven (082 623 1849 / )
 • Kreatiewe Span - Ingrid Vosloo (082 871 1842 / )

end faq

Kontak die kerkkantoor vir meer inligting oor enige van die bogenoemde (021 981-2690 / )