Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleiers:


Maria Claase
021 982 1531 / 073 564 5071


Cornel Jacobs
021 982 6861 / 083 384 0239

Dames in die gemeente kom die laaste Dinsdag van elke maand om 19:00 in die Gebedskamer bymekaar. Daar word saamgekuier, saam gebid en getuig. Daar is gewoonlik ook ‘n spreker wat die dames kom inlig oor een of ander onderwerp of haar getuienis kom lewer. Dit is ‘n intieme byeenkoms in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Alle naskoolse dames is welkom!