Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Pieter Scholtz
021 982 3634 / 076 790 1847

Die Sieke- en Beradingsbediening reik uit na siekes en beseerdes om hulle te laat rus in Christus se liefde en teenwoordigheid.

Dit sluit onder andere die volgende in:

  • om ongestelde persone by te te staan met besoeke en gebede.
  • om familie en vriende by te staan tydens 'n geliefde se siekte of verlies van 'n geliefde.
  • om professionele berading te gee vir persone wat gebuk gaan onder moeilike omstandighede.