Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bestuursraadslede:


Chris Stassen
021 982 8669 / 063 693 7647


Lucindia Coetzee
021 982 8720 / 078 110 7198

Die Bedieningsraad vir Onderlinge Sorg hou toesig oor die volgende bedieninge:

  • Senior Lidmate.
  • Sieke en Beradingsbediening.
  • Nuwe Intrekkers.
  • Vrouebediening.
  • Mannebediening.
  • Jeugbediening.
  • Huise op die Rots.

Fokusteks van die Raad:
1 Petrus 2:5 - "Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is."