Heidekoppie Header Image

Bestuursraadslede:


Chris Stassen
021 982 8669 / 063 693 7647


Lucindia Coetzee
021 982 8720 / 078 110 7198

Die Bedieningsraad vir Onderlinge Sorg hou toesig oor die volgende bedieninge:

  • Senior Lidmate
  • Sieke en Beradingsbediening
  • Nuwe Intrekkers
  • Vrouebediening
  • Mannebediening
  • Jeugbediening
  • Huise op die Rots