Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Marlize Gerber
083 958 3181

Ons musiekbediening bestaan uit ‘n groep mense wie se passie dit is om die gemeente in lofprysing en aanbidding deur middel van sang en musiek te begelei. Ons stel onsself, met ons Godgegewe talente en gawes, in totale afhanklikheid aan Hom, beskikbaar om te help met die fasilitering van 'n ontmoeting tussen God en sy gemeente.

Oefensessies waartydens die begeleidingsspanne nuwe liede aanleer en vir die komende Sondag voorberei, word Donderdagaande tussen 19H00 en 21H30 gehou.

Belangstellende sangers en / of musikante wat graag by hierdie bediening wil inskakel, word genooi om die bedieningsleier vir 'n oudisie te kontak.

Ps 150:3-6 "Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter; loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit; loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale! Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!"