Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:

Ingrid Vosloo
Ingrid Vosloo
082 871 1842

Leuse: “Maak ‘n sigbare verskil met min”.

In die Kreatiewe Bediening probeer ons om ‘n sigbare verskil te maak wat die estetiese betref. Ons probeer om die gebou en vertrekke so ver moontlik te verfraai en sodoende ‘n huislike omgewing te skep wat mense innooi na Die Gemeente met Oop Deure en waar mense tuis kan voel en die Here kan ontmoet.