Heidekoppie Header Image

Bedieningsleier:


Carol Gaven
082 623 1849

Ons bediening bestaan uit twee dele, naamlik:

  1. Verwelkomingsbediening
  2. Teebediening

Verwelkomingsbediening

Die bediening is hoofsaaklik verantwoordelik vir die verwelkoming van mense voor ons eredienste op Sondae. Ons doel is ook om na die erediens beskikbaar te wees vir nuwe intrekkers, en aan hulle 'n welkomkaartjie te oorhandig, en hulle basiese kontakbesonderhede te neem. Daarna wil ons binne 'n week 'n verwelkomings huisbesoek doen. Ons wil nuwe lidmate ook help om by 'n kleingroep in te skakel as hulle sou wou, of net vrae oor die gemeente te beantwoord, of moonlik 'n afspraak reël as hulle dalk met 'n leraar in kontak wil kom.

Teebediening

Die bediening is verantwoordelik om op Sondagoggende (gedurende skoolkwartale), na die eerste erediens, koffie en tee te bedien.