Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Carol Gaven
082 623 1849

Ons bediening bestaan uit twee dele, naamlik:

  1. Verwelkomingsbediening
  2. Teebediening

Verwelkomingsbediening

Die bediening is hoofsaaklik verantwoordelik vir die verwelkoming van mense voor ons eredienste op Sondae.

Teebediening

Die bediening is verantwoordelik om op Sondagoggende (gedurende skoolkwartale), na die eerste erediens, koffie en tee te bedien.