Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Kleintjie du Plessis
082 772 4585

Die Eredienswerkers is saam met die koster verantwoordelik om toe te sien dat die eredienste glad verloop sodat gemeentelede die Here kan aanbid. Hulle is ook verantwoordelik om die gemeente se dankoffers tydens die dienste in te samel en voor die Here te bring. Tydens Nagmaalsgeleenthede help die eredienswerkers met die voorbereiding en het hulle ook die voorreg om gemeentelede met die tekens van brood en wyn te bedien.