Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Thinus Fourie
021 982 6495 / 083 755 8519

Die Audiovisuele bediening is verantwoordelik vir die klank, beeld en data van die gemeente. Ons is byna by elke geleentheid betrokke waar ons sekermaak dat die verrigtinge seepglad verloop soverre dit klank, beeld en beligting aangaan.

Ons het altyd mense nodig wat bereid is om op hierdie gebied te help. Indien jy 'n tegniese belangstelling het, of reeds oor hierdie vaardighede beskik, is daar altyd vir jou plek om agter die skerms ’n verskil te maak. Ons sal die nodige opleiding verskaf.