Heidekoppie Header Image

Bedieningsleier:


Johan Botha
021 981 1915 / 083 235 5355

Die Administrasie Bediening hanteer alle aspekte van administrasie van die kerkkantoor, asook alle sake rakende personeelbestuur en diensverhoudings soos bv verlof en kontrakte.