Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Edward Crosbie
072 213 7016

Die Administrasie Bediening hanteer alle aspekte van administrasie van die kerkkantoor, asook alle sake rakende personeelbestuur en diensverhoudings soos bv verlof en kontrakte.