Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:


Mynhardt Smit
076 193 6604

Omdat omgeegroepe so 'n sterk missionale fokus het, val dit ook onder die toesig van die Getuienisraad. Ons doel is om ons lidmate paraat te kry en toe te rus vir hul dienswerk as getuurdes.

Lees gerus hierdie artikel indien u meer oor ons omgeegroepe wil weet.

Kontak die bedieningsleier of die kerkkantoor indien jy meer inligting verlang of by só 'n groep wil inskakel.