Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Bedieningsleier:

Peter Lourens
Peter Lourens
021 981 9271 / 083 262 9224

Gebed is onlosmaaklik deel van die kerk. By Heidekoppie is dit ook vir ons van uiterste belang dat ons ‘n biddende gemeente sal wees.

Jesus het self by baie geleenhede gebid. Hy het op 'n keer selfs die mense deur middel van die gelykenis van die onregverdige regter en die weduwee (Luk 18:1) opgeroep dat ‘n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. Petrus skryf ook aan die Romeine (Rom 12:12): "Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed.

Ons wil ons dus verbind om:

  • gedurig te bid (1 Thes 5:17).
  • intersessors / voorbidders te wees.
  • lidmate op te roep tot 'n leefstyl van gebed.
  • gebedsgeleenthede te skep.

Daar is so baie geleenthede waarby u betrokke kan raak. Wil u nie aanmeld nie?