Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Die Bestuursraad staan aan die hoof van die onderskeie bedieninge in die gemeente.

Dit is soos volg saamgestel:

  • Voorsitter.
  • Ondervoorsitter.
  • Leraars.
  • Bedieningsraad vir Kommissies.
  • Bedieningsraad vir Getuienis.
  • Bedieningsraad vir Onderlinge Sorg.
  • Bedieningsraad vir Lof en Aanbidding.

Die onderskeie bediningsrade bestaan uit een of meer bestuursraadslede en 'n bedieningsleier met 'n aantal persone in die betrokke bediening.