Heidekoppie Header Image

Die Bestuursraad staan aan die hoof van die onderskeie bedieninge in die gemeente.

Dit is soos volg saamgestel:

  • Voorsitter
  • Leraars
  • Bedieningsraad vir Kommissies
  • Bedieningsraad vir Getuienis
  • Bedieningsraad vir Onderlinge Sorg
  • Bedieningsraad vir Lof en Aanbidding

Die onderskeie bediningsrade bestaan uit een of meer bestuursraadslede en 'n bedieningsleier met 'n aantal persone in die betrokke bediening.