Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Gemeente:
 • Eredienste / Kinderkerke/Space/Omgeegroepe / Bybelstudiegroepe, ens.
 • Vrydagaande gebedsgeleentheid 18:00 in die Lasarusstoor by die stasie.
 • “Biddae” (bv vir onderwys, vir bejaardes ens. Sien kerkkalender).
 • Huise-op-die-Rots: Toerusting vir ouers en kleuters.
 • Gebed tydens pinkster.
 • Gebed in die gebedskamer voor eredienste.
 • Week van Gebed (Jan of Feb).
 • Wêreldbiddag vir Vroue (Jaarliks die eerste Vrydag in Maart).
Gemeenskap:
 • Woensdagoggende om 08:00 by verskillende gemeentes in Brackenfell.
 • Eerste Sondag van elke maand NG Brackenfell-Wes 16:30 – 17:30.
 • 7 days on the Wall: 24 uur van gebed vir ‘n week lank.
 • Gebedsgeleenthede tydens Jesus-in-Aksie weke in Oktober.
 • Gebedsgroepe op facebook.
Ander:
 • Gebedskamer.
 • Gebedsposbusse.
 • Gebedsversoeke op die afkondigings.
 • Gebedsketting (kontak kerkkantoor).

Kontak die kerkkantoor vir meer inligting oor enige van die bogenoemde (021 981-2690 / )