Heidekoppie Header Image

Hierdie is ‘n bediening wat landswyd kampe, jeugweke, jeugdienste en stranddienste aanbied. Dit staan onder die voltydse leiding van Attie Rall, een van ons lidmate en bedieningsleier van Heidekoppie se Jeugbediening.

Ondersteun:

  • Finansiële bydraes.
  • Gebed.
  • "Attie se waentjie" vir papierherwinning (ou koerante, tydskrifte ens). Dit is periodiek op 'n Maandag by die kerk geparkeer (hou die Heidekoppie Nuus dop).
  • Kontak Attie vir kampe.
  • Geestelike T-hemde te koop (kinders en volwassenes).
  • Attie is ook 'n huweliksbevestiger.

Kontak:

Attie  - 082 9322 922 / kaalvoet@mweb.co.za (om ’n kwartaalikse nuusbrief te ontvang)

Facebook: https://www.facebook.com/attie.rall

Footer Decoration