Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

"Jesus in Aksie" (JIA) is 'n Christelike beweging wat radikaal vir Jesus opstaan.

Tydens die eerste JIA naweek van 8 tot 10 Oktober 2010 is honderde mense in die Brackenfell gemeenskap gemobiliseer om die liefde van Jesus op groot skaal in die plaaslike gemeenskap te deel. Die Here het ons geseën met groot sukses en alles is tot Sy eer en verheerliking.

Ons besef dat Christene regoor die land passievol is oor Jesus en dat die liefde van Jesus op verskeie besondere maniere aan ons naaste in SA en wêreldwyd gedeel word.

JIA behels die een gelyktydige jaarlikse massa-uitreik in gemeenskappe, asook die daaropvolgende kontinuiteit en volhoubaarheid van projekte binne elke gemeenskap, met Jesus Christus se liefde as die kern.

Ons wil graag alle Christelike organisasies, kerke, instansies, bedieninge, besighede en soveel as moontlik Christene mobiliseer, fasiliteer, mee netwerk, van leer en verhoudinge bou om as Jesus se liggaam oor mensgemaakte grense heen, sigbaar op te staan sodat Jesus se liefde die harte van ons gemeenskappe in SA kan verander.

Webtuiste: http://www.jia.org.za