Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

"Jesus in Aksie" (JIA) is 'n nie-winsgewende maatskappy ("NPC") wat sedert 2010 as beweging saamwerk met verskeie organisasies, kerke, besighede en instansies om saam 'n verskil te maak waar ons woon in die gemeenskap van Brackenfell.

Met die hulp van die Here en baie rolspelers en vrywilligers, is baie behoeftige gesinne, haweloses, tehuise vir bejaardes, kinderhuise, verwaarloosde diere, werksoekers, behoeftige gemeenskappe en bedieninge binne- en selfs ver buite ons gemeenskap gehelp met kospakkies, klere, werksgeleenthede en ondersteuning terwyl ons die evangelie van Jesus Christus bedien.

Ons is totaal aangewese op donasies en sien daagliks hoe die Here die bietjies in sommer BAIE verander. Die strewe na eenheid en praktiese liefde is ons rigsnoere oor al die jare. Dit het gehelp dat ons brûe oor grense kon bou. Die bediening funksioneer vanuit die Lasarus-gebou by Brackenfell-stasie vanwaar kospakkies versprei word, groente verbou word, kos gegee word en die Woord bedien word.

Webtuiste: http://www.jia.org.za