Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Hierdie projekte val onder die sorg van ons Bedieningsraad vir Getuienis

Kerith Retreat, Muldersvlei

Kerith Retreat is `n sentrum vir mense wat met skisofrenie gediagnoseer is. Dit is een van Kingdom Ministries se sentrums en dit huisves 70 inwoners. Daar is ses personeel- lede wat na die inwoners omsien.

Behoeftes:

 • Voorbidding vir personeel en inwoners
 • Finansiële bydraes
 • Kos, klere, beddegoed, meubels

Sarfat

Sarfat Gemeenskapsprojekte is ‘n onafhanklike nie-winsgewende organisasie wat gemeenskapswerk in Bloekombos, buite Kraaifontein doen. Hulle visie is om deur verskeie ontwikkelingsprojekte bouers van die Koninkryk van God in Bloekombos te wees.

Projekte:
Daar is ’n verskeideheid van projekte, o.a.

 • 2de Handse Projek - 2de handse items word aan die gemeenskap teen ‘n baie lae bedrag verkoop om individue die geleentheid te gee om dan hierdie items weer te kan verkoop en sodoende vir hul ‘n inkomste te genereer.
 • Swop Shop - herwinbare items word deur die laerskool leerders van die gemeenskap bymekaar gemaak en by ons perseel ingehandig. Hierdie items word dan geweeg en ‘n punt word toegeken volgens die gewig. Hierdie punt kan dan weer verruil word vir bruikbare items (kos, skryfbehoeftes, ens.).
 • Masikhule Groep (HIV+ dames) - Vergader gereeld, word nuwe vaardighede aangeleer en maatskaplilk ondersteun.
 • Bybelklas - Saterdagoggende vir alle leerders in die gemeenskap.
 • Kinderborgskapprogram (HIV wesies)
 • Opleidingsentrum

Behoeftes:
Vrywilligers, donasies, tweedehande items, items vir die Swop Shop, materiaal om die opleidingsentrum te kan voltooi (wasbakke, toilette, ens.), borg van kinders in kinderborgskapprogram.

Gebedsversoeke:
Die kinders van die Bloekombos gemeenskap (baie van hierdie kinders word onder baie moeilike omstandighede groot). Krag aan die personeel om dit wat hulle doen, na die beste van hul vermoë te kan doen.

Kontak:

 • Ina Van der Walt – 076 124 8426
 • Clemont Van der Velde – 083 766 1756
 • Kantoor – 021-987 5967 / admin@sarfat.co.za

Webtuiste: www.sarfat.co.za

Shiloh Synergy

Shiloh is ‘n Geregistreede NPC en Art.21 organisasie wat dmv sy verskeie projekte daarna streef om rollmodelle van uitnemendheid in agtergeblewe gemeenskappe te vestig. Ons is ook ten volle B-BBEE geregistreer.

Waarvoor staan ons:

 • Christelike beginsels van die bybel is ons grondslag.
 • Die opheffing en evangeliseer van die werklik behoeftige agtergeblewenes
 • Ons strewe na uitnemendheid.

Ons Doel:

 • Om die mense van mindergegoede en agtergeblewe gemeenskappe te bereik met voeding en opheffings projekte van uitnemendheid en om hulle te bemagtig sodat hulle ‘n verskil in hulle eie omgewing kan bring.
 • Ons hoof fokus is die opheffing en skoling aan kinders en die verskaffing van voedsel aan minderbevooregtes.

Wat doen ons?

Ons strewe om minderbevoorregte mense dmv. geestelike, intellektuele en sosiale ontwikkeling te bemagtig om positiewe verandering te bring in hul eie lewens, in die lewens van hul kinders, hul families, hul gemeenskap en hul omgewing.

Om waar ons bedien, mense en kinders, ‘n besef te gee van hul waarde as kinders van God sodat hulle kan groei en hul volle potensiaal kan bereik.

Implimentering geskied in samewerking met gemeenskapsleiers sodat die gemeenskap betrokke kan wees en uiteindelik volle verantwoordelikheid vir die projekte en bates kan aanvaar.

Bemagtiging:

“JES” Skole (Opleiding van toekomstige personeel vir JES Skole) , “Terug Skool Toe” projek, Rekenaaropleiding, Kleinsake bestuur opleiding

Opheffing: Evangelisasie, Handwerkklasse, Aanmoediging van Entrepreneurskap, Gimnastiek & Sport, Jeug projekte

Armoede Verligting:Grootskaalse Voedingskema, Sopkombuise, Klereprojek, Lewensmiddele

Hoofprojekte:

 • SHILOH JUBILEE EXCELLENCE SCHOOLS - uplift through education.
 • SHILOH KLIPHEUWEL - uplift through education
 • SHILOH WALLACEDENE - uplift through empowerment
 • SHILOH FOOD - uplift through nutrition (Proseseer en maak 63 000 maaltye per maand)
 • SHILOH RELIEF - uplift through sharing
 • SHILOH MISSIONS - upliftment through evangelism.

Gebed:

 • Alle eer aan die Here wat ons tot hier gebring het met ‘n God groote roeping.
 • Vir Gees geinspireerde leiding en krag vir die bestuur en projekleiers en ander personeel vir hulle daaglikse taak.
 • Vir die beskerming en bewaring van ons personeel wat op grondvlak werk.
 • Dat die eenheid wat Geesgewerkte liefde meebring altyd sigbaar sal wees, in elke situasie en aanslag wat die vyand teen ons personeel veral op grondvlak mag bring.

Behoeftes:

 • Die voorsiening van finansies
 • Borg ‘n kind by die Klipheuwel skool teen R150 pm.
  Kontakpersoon: Miemie 082-475 7638 miemie@shiloh.org.za
 • Alle wit olifante en klerasie en huishoudelike arikels wat by die Shiloh Relief stoor in 15 Gemini straat, een heid 2 in Brackenfell Indistriele gebied afgegee kan word.
 • Vrywilligers om by die Shiloh Relief pakhuis te help met die uitsorteer en wegpak van goedere.
  Kontakpersoon Marietjie Kleynhans 021-982 1112 marietjie@shiloh.org.za
 • Ondersteun ‘n maaltyd teen R3 per maaltyd aan ‘n minderbevoorregte kind/persoon.
  Kontakpersoon: Estelle Veldman 021-981 8241

Kontak:

Hoofkantoor: 021-981 8241
Estelle Veldman (PRO) sel: 084-373 7482 estelle@shiloh.org.za

Webtuiste: www.shiloh.org.za

Facebook: www.facebook.com/ShilohSynergy

Teahmo

Teahmo is ‘n nie-winsgewende maatskaplike diens netwerk in die groter Brackenfell area wat ook terselfdertyd die Boodskap van Goeie Hoop verkondig.

'n Sleutelelemente in hierdie proses is om:

 • vennootskappe met toepaslike organisasies soos die SAPD, kinderbeskermingsdienste, die besigheidsektor, skole, kerke en ander, te stig
 • bestaande dienste en prosesse uit te brei
 • nuwe aksies van stapel te stuur
 • die implementering van hierdie aksies en prosesse te koördineer

Verskillende organisasies werk in ‘n netwerk saam om noodbehoewende persone deur kos, finansies, skuiling, toerusting, berading en gebed te bemagtig tot onafhanklike self-onderhoudende burgers.

Kontak:
Nick v Rooyen 083 655 2767 / nick@teahmo.co.za
Elmari Janse van Vuuen 084 5499 152

Webtuiste: www.teahmo.org.za

Sien pamflet

Lasarusbediening

Sien op Facebook...

end faq