Heidekoppie Logo

Heidekoppie Logo

Welkom

Ons is 'n gemeente met 'n hart vir kinders, gesinne en die gemeenskap, hier plaaslik, regoor ons land asook internasionaal. Ons nooi u uit om ons te besoek en indien u só gelei voel, om by die gemeente in te skakel! Meer inligting hier.

Om ouers toe te rus vir die oordrag van geloof aan hul kinders.

Huise op die Rots Familiebediening

Donderdae, 10:00 - 11:00 in die moederskamer.

Gemeentelike Bybelstudie

Vrydae, 18:00 - 19:00 in die Lasarusstoor by die stasie.

Gebedsbyeenkoms

 
 

Kwartaal 3 - Dagboek

Gemeentedans
2 Augustus om 19:00
CURRO-skool, Groenewoudstr, Proteahoogte
Huweliksverrykingskursus
2 & 3 Augustus
Sit die Vonk weer terug!
Journey’s End kamp
2 - 4 Augustus
Slegs R250 per volwassene!
Basaar 2019
7 September 08:00 – 14:00
Huise op die Rots Aanbiedings
04 Aug: Dissipline en Respek.